[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2561
   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องพนารัตน์ ชั้น 3 โรงแรมสยามออเรียนทอล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th