[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
 
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2561
   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องพนารัตน์ ชั้น 3 โรงแรมสยามออเรียนทอล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    5 ก.ย. 2561 : 14:30 : ภาพข่าวโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th