[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
 
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง รับโล่รางวัลโครงการผนึกพลังเยาวชนไทยต้ายภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2561
   เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นางสกาวรัตน์ ชูมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหินเกลี้ยง ได้รับมอบโล่รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ประเภทนอกเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ในโครงการผนึกพลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก จาก นายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ห้างไดอาน่าหาดใหญ่ ร่วมทั้งได้ออกบูธจัดนิทรรศการ ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกฝ่ายงานที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้
    4 ก.พ. 2562 : 09:35 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th