[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
 
โรงเรียนบ้านควนเนียงใน สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา
   สมเด็จพระสังฆราช สกลหมาสังฆปรินายก โปรดให้มีการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง ซึ่งเด็กหญิงกนกวรรณ หอมวงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนบ้านควนเนียงใน สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑
    6 มี.ค. 2562 : 13:54 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนบ้านควนเนียงใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th