[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
 
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง เข้าร่วมโครงการเด็กไทยโตไปไม่โกง
   เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 นางสกาวรัตน์ ชูมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหินเกลี้ยง นำนักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการเด็กไทยโตไปไม่โกง จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มีวัตถุประสงค์ใ้หเด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ การซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม สร้างจิตสำนึกในยทยาทหน้าที่ของตนเองและสร้างความเสมอภาคกันโดยมีทีมวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา มาให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าข้าม
    14 มี.ค. 2562 : 10:31 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนวัดหินเกลี้ยงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th