[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
ผู้อำนวยการเขตเป็นประธานการประชุมวีดีโอทางไกล
   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 เป็นประธานเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ โดย เลขาธิการ กพฐ. จากระบบวีดีโอผ่านทางไกล ซึ่งมีหัวข้อการประชุมดังนี้ 1) การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วไป 2) การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 3) การขับเคลื่อนโรงเรียนตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 4) การเตรียมการห้องเรียนปลายทาง DLTV 5) การเตรียมการระบบการศึกษาทางไกลแบบสองทาง 6) อื่น ๆ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2
    8 พ.ค. 2562 : 12:24 : ภาพข่าวโดย ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต์ จันทสโรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th