[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
บุคลากรสพป.สงขลา 2 เป็นวิทยากร
    วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีธภกฤศ จันทสโร นักประชาสัมพันธ์ ในฐานะหัวหน้าทีมกิจกรรมสัมพันธ์สงขลา 2 นำคณะวิทยากร ประกอบไปด้วย ว่าที่ร้อยตรีศักดา ไชยภาณุรักษ์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชชาภา อินชะนะ ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ จินดาวงศ์ และนางนันท์นภัส จันทสโร เป็นวิทยากรจัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดเนินพิชัย อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสมพร แก้วเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินพิชัยเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 100 คน
    28 ก.ค. 2563 : 20:48 : ภาพข่าวโดย ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต์ จันทสโรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th