[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   Contact
 
รองเขตใหม่รับตำเเหน่ง พร้อมร่วมยกระดับคุณภาพ สพป. สงขลา 2
   วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับเเละเเสดงความยินดีกับ ดร.สุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน เเละนางสาวชฎาพร เสนเผือก เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2 พร้อมร่วมดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย รวมถึงโครงการต่างๆในการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2 ในโอกาสต่อไป
    8 ต.ค. 2564 : 09:22 : ภาพข่าวโดย ปชส.สงขลา เขต 2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th