[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางกาญจนา อักษรนิตย์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางธนัญญาณ์ เกตุแก้ว
นักวิชาการศึกษา

นางศรีวิภา หรัญสถิตย์
นักวิชาการศึกษา

น.ส.วินิจ ชัยหาญ
นักวิชาการศึกษา

น.ส.ศศิมน ยางทอง
นักวิชาการศึกษา

นางสาวนริสมา เพ็ชรแก้ว
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th