[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางฐิรญาดา อักษรนิตย์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางศรีวิภา หรัญสถิตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาววินิจ ชัยหาญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางพรรณภัชร์ เลิศฤทธิ์สาคร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวนฤมล แก้วสุรพล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวซาอาดะห์ วามิง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนริสมา เพ็ชรแก้ว
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวเรวดี แก้วอุทัย
นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th