[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ประกาศฉบับที่ : 2
เรื่อง : ประกวดราคาสื่อระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบปฎิบัติการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (1806)
ประกาศ ณ พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
เอกสาร เอกสารฉบับที่ 1 เอกสารฉบับที่ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th