[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ประกาศฉบับที่ : 19
เรื่อง : ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว คสล. และประตูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) (239)
ประกาศ ณ จันทร์ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
เอกสาร เอกสารฉบับที่ 1 เอกสารฉบับที่ 2 เอกสารฉบับที่ 3 เอกสารฉบับที่ 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th