[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact


เรื่อง : ทำไมหักภาษีของครูไว้เยอะ  อ่าน   326  โดย : ครู อาทิตย์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

คำตอบ
- ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 สพฐ.เข้าสู่ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ดังนั้น การคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายจะคำนวณตามข้อมูลรายได้และรายการหักลดหย่อน ที่ต้องคีย์เข้าระบบจ่ายตรงผ่านระบบ epayroll ในส่วนของรายการลดหย่อน กลุ่มการเงินฯสพป.สงขลา 2ได้ส่งแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน( ล.ย.01) 1 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนกรอกข้อมูล เพื่อนำมาปรับปรุงข้อมูลในระบบฯให้เป็นปัจจุบัน โดยจะส่งแบบล.ย.01ให้ทุกปีภาษี ประมาณเดือนม.ค.
ดังนั้น กรณีที่ท่านถาม หากข้อมูลรายการลดหย่อนไม่เป็นปัจจุบัน จะทำให้การคำนวณหักภาษี ณ จ่ายในระบบมากไปก็ได้
หากท่านสงสัยรายละเอียดข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ที่ 074-258707 ในเวลาราชการ  โดย : นางกริษฐา บุญทัศโร      พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th