[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

ออกจากหน้านี้
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน อ่าน 4626
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาววิชุดา หมาดโส๊ะ
- คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาววิชุดา หมาดโส๊ะ
- คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวนฤมล แก้วสุรพล นางสาววสาวี จีระโร
- คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ นางสาววสาวี จีระโร
- คู่มือทุนการศึกษา ซาอาดะห์
- คู่มือการรับนักเรียน ซาอาดะห์
- คู่มือการจำหน่ายนักเรียน ซาอาดะห์
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางวิรภา วิลัยรัตน์
- คู่มือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มกฎหมายและคดี นายวันโชค ว่อง
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางกริษฐา บุญทัศโร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th