[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

ออกจากหน้านี้
 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ อ่าน 3521
- คู่มือการรับส่งหนังสือออนไลน์ นางนิตย์ชาภัค เนาวศิลป์
- คู่มือให้บริการการขออนุญาตไปราชการ (E_service) นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
- คู่มือมาตรฐานการให้บริการหนังสือรับรองเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล นายอัครพล อัครพงศ์พันธ์
- คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ กลุ่มบริหารงานบุคคล นายอัครพล อัครพงศ์พันธ์
- คู่มือการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน และสถานประกอบการ พัชนา เลิศฤทธิ์สาคร
- คู่มือการให้บริการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล นางกริษฐา บุญทัศโร
- คู่มือการให้บริการการขอหนังสือรับรองสิทธิ์ นางนิตย์ชาภัค เนาวศิลป์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th