[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

ออกจากหน้านี้
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อ่าน 3219
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ สรุปรวม นางนิตย์ชาภัค เนาวศิลป์
- ข้อมูลเชิงสถิติการอนุมัติไปราชการ(E_SERVICE) นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล นายอัครพล อัครพงศ์พันธ์
- ข้อมูลสถิติการให้บริการการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล นางกริษฐา บุญทัศโร
- การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน และสถานประกอบการ พัชนา เลิศฤทธิ์สาคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th