[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact

ออกจากหน้านี้
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี อ่าน 685
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นางกริษฐา บุญทัศโร
- สรุปผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ว่าที่ รต.อนุชาติ จูวัตร์
- รายงานผลการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ว่าที่ รต.อนุชาติ จูวัตร์
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561 นางกริษฐา บุญทัศโร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th