[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

ออกจากหน้านี้
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม อ่าน 2617
- รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม : ด้านการบริหารงานบุคคล นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม : การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 น.ส.อัญชิษฐา ทาตะภิรมย์
- รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน โดยองค์กรเอกชน พัชนา เลิศฤทธิ์สาคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th