[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   สุภาวดี ดวงจันทร์
   รองผู้อำนวยการ


   นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact

ออกจากหน้านี้
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อ่าน 939
- แผนบริหารอัตรากำลัง นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
- การสรรหาพนักงานราชการ(นักจิตวิทยา) นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
- ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ค.(๒) นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
- แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2560-2563 นางกชนิกา วงศ์วรนุช
- ข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาเพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th