[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   สุภาวดี ดวงจันทร์
   รองผู้อำนวยการ


   นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact

ออกจากหน้านี้
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อ่าน 761
- กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 นายปราโมทย์ พรหมสุทธิ์
- หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา๓๘ค.(๒) นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
- คู่มือปฏิบัติงาน ว21 นางสาวปิตาชา แก้วประเสริฐ
- คู่มือกฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวปิตาชา แก้วประเสริฐ
- หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวปิตาชา แก้วประเสริฐ
- การมอบอำนาจไปราชการ ที่ ศธ 04009/923 ลงวันที่ 10กันยายน 2560 นางกชนิกา วงศ์วรนุช
- หลักเกณฑ์ฺและวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่ ศธ 0206.7/ว.8 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 นางกชนิกา วงศ์วรนุช
- ระเบียบกระทรวงการคลังฯว่าด้วยการให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
- แนวปฏิบัติ สพฐ.เรื่องการเลื่อนเงินเดือน นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
- กฏ กคศ.เรื่องการเลื่อนเงินเดือน นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
- แนวทางการสรรหาแและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
- หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูสายการสอน นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
- หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th