[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact

ออกจากหน้านี้
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อ่าน 310
- ประธานรับมอบถังน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ
- ประธานเปิดการประชุมเครือข่าย
- พิธีมอบอาคารห้องสมุดโรงเรียน
- ร่วมเปิดงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 68 จ.ตรัง
- เปิดงานวันครู ปี 2562
- ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NETระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- ลงนามความร่วมมือรณรงค์การคัดแยกขยะ
- ประธานมอบวุฒบัตรนักเรียน
- ผอ.สพป.เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
- โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ปี 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th