[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มอำนวยการ
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

แก้ไข แก้ไข ลบ
TOP HIT
กลุ่มอำนวยการ

- สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว [ 2178 ]
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ [ 1488 ]
- ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ [ 1061 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ [ 1051 ]
- ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษาฯ ระดับจังหวัด [ 1039 ]

 ด้วยศูนย์การเรียนบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนที่จบ ม.3 เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.(ระบบทวิภาคี) โครงการเรียนฟรี มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำทันที หลักสูตรที่เปิดสอน 2 สาขาวิชา ดังนี้
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
    - สาขางานธุรกิจค้าปลีก
2. ประเภทวิชาคหกรรม
    - สาขางานอาหารและโภชนาการ
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองโดยดูรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.snpfood.com หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 02 664 6205 มือถือ (ครูเก้) 081 750 0317, (ครูชล) 085 661 4540

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 266 |
ผู้เขียน : ดลพร นิลดี
หน่วยงาน :
อังคาร ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th