[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
กลุ่มอำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข) 20 ปี และตามบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวง รวมทั้งการบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมาย 2 ทั้งนี้ การสื่อสารสาธารณะเป็นมาตรการหนึ่งในการขับเคลื่อนงาน ซึ่งสำนักโภชนาการจัดทำสื่อในรูปของ Infographic และ Motion graphic อย่างละ 8 เรื่อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเด็กสูงดีสมส่วน โภชนาการหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารกและเด็กอายุ 1-5 ปี จึงประชาสัมพันธ์สื่อดังกล่าวมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์สื่อ Infographic และ Motion graphic ได้ที่เว็บไซต์สำนักโภชนาการ http://nutrition.anamai.moph.go.th โดย เลือกหัวข้อบริการประชาชน : เอกสารเผยแพร่, Media หรือสอบถามเพิ่มเติมาได้ที่ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน โทร.0 2281 1955

 

 

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 419 |
ผู้เขียน : ดลพร นิลดี
จันทร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th