[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่อง : หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

แก้ไข แก้ไข ลบ
TOP HIT
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของข้าราชการ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 [ 898 ]
- ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561 [ 321 ]
- โครงการ \"มอบไออุ่นให้น้อง ปกป้องไอหนาว\" [ 283 ]
- หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [ 141 ]

 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบหรือทายาทให้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 140 |
ผู้เขียน : วิมลลักษณ์ ชีววิจิตรกุล
หน่วยงาน :
อังคาร ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th