[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มอำนวยการ
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

แก้ไข แก้ไข ลบ
TOP HIT
กลุ่มอำนวยการ

- สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว [ 1879 ]
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ [ 1311 ]
- ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ [ 899 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ [ 897 ]
- แจ้งแก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว [ 888 ]
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่ ดังนี้ วิทยาเขตหาดใหญ่ 1.ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2.ปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา 3.ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 4.ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 1.ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2.ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา 3.ปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต http://www.grad.psu.ac.th รับสมัครช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560/ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 073-337386
| เข้าชม : 395 |
ผู้เขียน : ดลพร นิลดี
หน่วยงาน :
อังคาร ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th