[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มอำนวยการ
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ

แก้ไข แก้ไข ลบ
TOP HIT
กลุ่มอำนวยการ

- สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว [ 1950 ]
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ [ 1345 ]
- ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ [ 938 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ [ 932 ]
- แจ้งแก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว [ 928 ]
ด้วยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดโครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรมฯ (ยกเว้นค่าเดินทางไป-กลับ/ค่าที่พักก่อนวันอบรมให้ทำการเบิกจ่ายกับทางต้นสังกัด) จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากท่านใดสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://sps.kps.ku.ac.th/nkku/ และส่งแบบเสนอโครงการไปยัง dolnapa.k@ku.ac.th ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2560 หรือดังแนบไฟล์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.0 2219 2671
| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 528 |
ผู้เขียน : ดลพร นิลดี
หน่วยงาน :
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th