[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
14 คน
สถิติเดือนนี้
233 คน
สถิติปีนี้
15543 คน
สถิติทั้งหมด
42060 คน
ส่งผลงานนวัตกรรม
ระบุคำค้นหา  
          ชื่อนวัตกรรม  พัฒนาการคิดด้วยวิธีการสอนโครงงาน

        นวตกร   นางมาลี พิณสาย
        หน่วยงาน   สพป.สระแก้ว เขต 1  สังกัด   สพป.สระแก้ว เขต 1    ปีที่พัฒนา   2557
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 755

        ชื่อนวัตกรรม  การวัดประเมินผลตามสภาพจริง

        นวตกร   นางมาลี พิณสาย
        หน่วยงาน   สพป.สระแก้ว เขต 1  สังกัด   สพป.สระแก้ว เขต 1    ปีที่พัฒนา   2557
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 463

        ชื่อนวัตกรรม  การใช้คำถามนำสู่การคิด

        นวตกร   นางมาลี พิณสาย
        หน่วยงาน   สพป.สระแก้ว เขต 1  สังกัด   สพป.สระแก้ว เขต 1    ปีที่พัฒนา   2557
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 474

        ชื่อนวัตกรรม  การสอนคิดนั้นสำคัญไฉน

        นวตกร   นางมาลี พิณสาย
        หน่วยงาน   สพป.สระแก้ว เขต 1  สังกัด   สพป.สระแก้ว เขต 1    ปีที่พัฒนา   2557
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 416

        ชื่อนวัตกรรม  การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

        นวตกร   นางมาลี พิณสาย
        หน่วยงาน   สพป.สระแก้ว เขต 1  สังกัด   สพป.สระแก้ว เขต 1    ปีที่พัฒนา   2557
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 463

        ชื่อนวัตกรรม  จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สู่หลักการสอน

        นวตกร   นางมาลี พิณสาย
        หน่วยงาน   สพป.สระแก้ว เขต 1  สังกัด   สพป.สระแก้ว เขต 1    ปีที่พัฒนา   2557
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 370

        ชื่อนวัตกรรม  1 คู่มือชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง : การพัฒนาการเรียนรู้สู่การพัฒนาการคิด สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

        นวตกร   นางมาลี พิณสาย
        หน่วยงาน   สพป.สระแก้ว เขต 1  สังกัด   สพป.สระแก้ว เขต 1    ปีที่พัฒนา   2557
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 379
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/9 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883