[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Innovation Research วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก


ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
18 คน
สถิติเดือนนี้
424 คน
สถิติปีนี้
1280 คน
สถิติทั้งหมด
19139 คน
ส่งผลงานนวัตกรรม
ระบุคำค้นหา  
          ชื่อนวัตกรรม  “WATPHO Model” to excellence

        นวตกร   นายอุทัย ปลอดภัย
        หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์  สังกัด   สพป.สงขลา เขต 2    ปีที่พัฒนา   2561
        ประเภทนวัตกรรม    การบริหารจัดการ

         อ่านรายละเอียด | เข้าชม 135

        ชื่อนวัตกรรม  จากห้องเรียนสู่โลกกว้าง โดยกระบวนการ PLAHE

        นวตกร   นางเขมญดา ขจรธีกูล
        หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์  สังกัด   สพป.สงขลา เขต 2    ปีที่พัฒนา   2561
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | เข้าชม 38

        ชื่อนวัตกรรม  การพัฒนาหนังสือประกอบสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR application)

        นวตกร   ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกุล
        หน่วยงาน   สพฐ.  สังกัด   สพฐ.    ปีที่พัฒนา   2558
        ประเภทนวัตกรรม    สื่อการเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | เข้าชม 161

        ชื่อนวัตกรรม  แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์

        นวตกร   นางมาลี พิณสาย
        หน่วยงาน   สพป.สระแก้ว เขต 1  สังกัด   สพป.สระแก้ว เขต 1    ปีที่พัฒนา   2557
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | เข้าชม 563

        ชื่อนวัตกรรม  แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์

        นวตกร   นางมาลี พิณสาย
        หน่วยงาน   สพป.สระแก้ว เขต 1  สังกัด   สพป.สระแก้ว เขต 1    ปีที่พัฒนา   2557
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | เข้าชม 471

        ชื่อนวัตกรรม  พัฒนาการคิดด้วยวิธีการสอนโครงงาน

        นวตกร   นางมาลี พิณสาย
        หน่วยงาน   สพป.สระแก้ว เขต 1  สังกัด   สพป.สระแก้ว เขต 1    ปีที่พัฒนา   2557
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | เข้าชม 431

        ชื่อนวัตกรรม  การวัดประเมินผลตามสภาพจริง

        นวตกร   นางมาลี พิณสาย
        หน่วยงาน   สพป.สระแก้ว เขต 1  สังกัด   สพป.สระแก้ว เขต 1    ปีที่พัฒนา   2557
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | เข้าชม 209
กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883