[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
38 คน
สถิติเดือนนี้
904 คน
สถิติปีนี้
13906 คน
สถิติทั้งหมด
40423 คน
ส่งผลงานนวัตกรรม
ระบุคำค้นหา  
          ชื่อนวัตกรรม  สื่อประสมเรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

        นวตกร   นายมนัสวี อุตรภาศ
        หน่วยงาน   โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร  สังกัด   สพม. เขต 11    ปีที่พัฒนา   2562
        ประเภทนวัตกรรม    สื่อการเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 64

        ชื่อนวัตกรรม  การส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องเรือนเครื่องใช้ จากวัสดุธรรมชาติ ขับเคลื่อนด้วยหลัก PDCA Cycle ร่วมกับการใช้work instruction ในรายวิชาเพิ่มเติม การออกแบบและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (แผนการเรียนช่าง)

        นวตกร   นางสาวนันทวัน เกิดนอก
        หน่วยงาน   โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  สังกัด   สพม. เขต 4    ปีที่พัฒนา   2562
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 229

        ชื่อนวัตกรรม  ชุดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านได้ สะกดเป็น

        นวตกร   ไข่มุก อินทรานุสรณ์
        หน่วยงาน   อนุบาลลานสัก  สังกัด   สพป.อุทัยธานี เขต 2    ปีที่พัฒนา   2561
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 1150

        ชื่อนวัตกรรม  ชุดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านได้ สะกดเป็น

        นวตกร   ไข่มุก อินทรานุสรณ์
        หน่วยงาน   อนุบาลลานสัก  สังกัด   สพป.อุทัยธานี เขต 2    ปีที่พัฒนา   2561
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 1043

        ชื่อนวัตกรรม  ชุดฝึกอบรมครูการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

        นวตกร   ชุดฝึกอบรมครูการพัฒนาทักษะการคิดของนักเร
        หน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 1    ปีที่พัฒนา   2561
        ประเภทนวัตกรรม    การบริหารจัดการ

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 1179

        ชื่อนวัตกรรม  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี

        นวตกร   นางสาวบุญสม ศรีศักดา
        หน่วยงาน   โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัด   สพม. เขต 9    ปีที่พัฒนา   2561
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 1411

        ชื่อนวัตกรรม  รูปแบบการนิเทศครูผู้สอนระดับปฐมวัยเพื่อจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

        นวตกร   นางสาวชบา พันธุ์ศักดิ์ และคณะ
        หน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  สังกัด   สพป.สุพรรณบุรี เขต 1    ปีที่พัฒนา   2561
        ประเภทนวัตกรรม    การนิเทศ

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 1167
กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883