[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
15 คน
สถิติเดือนนี้
849 คน
สถิติปีนี้
849 คน
สถิติทั้งหมด
27366 คน
ส่งผลงานนวัตกรรม
ระบุคำค้นหา  
          ชื่อนวัตกรรม  ชุดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านได้ สะกดเป็น

        นวตกร   ไข่มุก อินทรานุสรณ์
        หน่วยงาน   อนุบาลลานสัก  สังกัด   สพป.อุทัยธานี เขต 2    ปีที่พัฒนา   2561
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 41

        ชื่อนวัตกรรม  ชุดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านได้ สะกดเป็น

        นวตกร   ไข่มุก อินทรานุสรณ์
        หน่วยงาน   อนุบาลลานสัก  สังกัด   สพป.อุทัยธานี เขต 2    ปีที่พัฒนา   2561
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 37

        ชื่อนวัตกรรม  ชุดฝึกอบรมครูการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

        นวตกร   ชุดฝึกอบรมครูการพัฒนาทักษะการคิดของนักเร
        หน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 1    ปีที่พัฒนา   2561
        ประเภทนวัตกรรม    การบริหารจัดการ

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 293

        ชื่อนวัตกรรม  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี

        นวตกร   นางสาวบุญสม ศรีศักดา
        หน่วยงาน   โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัด   สพม. เขต 9    ปีที่พัฒนา   2561
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 263

        ชื่อนวัตกรรม  รูปแบบการนิเทศครูผู้สอนระดับปฐมวัยเพื่อจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

        นวตกร   นางสาวชบา พันธุ์ศักดิ์ และคณะ
        หน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  สังกัด   สพป.สุพรรณบุรี เขต 1    ปีที่พัฒนา   2561
        ประเภทนวัตกรรม    การนิเทศ

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 244

        ชื่อนวัตกรรม  การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์ จากบทเรียนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สร้างนักประดิษฐ์ ประกอบภาพยนตร์สั้น

        นวตกร   อรนุช มั่งมีสุขศิริ
        หน่วยงาน   สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สังกัด   สพฐ.    ปีที่พัฒนา   2562
        ประเภทนวัตกรรม    สื่อการเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 406

        ชื่อนวัตกรรม  “WATPHO Model” to excellence

        นวตกร   นายอุทัย ปลอดภัย
        หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์  สังกัด   สพป.สงขลา เขต 2    ปีที่พัฒนา   2561
        ประเภทนวัตกรรม    การบริหารจัดการ

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 569
กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883