[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
รายการเอกสารทั้งหมด
ที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
กลุ่ม
ไฟล์แนบ
31 แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง (ฉบับปรับปรุง1) 1163 กลุ่มบริหารงานบุคคล
32 แบบประเมินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1331 กลุ่มบริหารงานบุคคล
33 แบบฟอร์มขออนุญาตถ่ายเอกสาร 1611 กลุ่มอำนวยการ
34 คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ ณ ปัจจุบัน 6145 กลุ่มบริหารงานบุคคล
35 คู่มือการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ปี 2562 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 1110 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
36 Pay-In นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน 4128 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
37 ใบแจ้งการชำระเงินฯ (ฺBill Payment) นำส่งเงินของโรงเรียน 3777 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
38 ขออนุญาตไปราชการ 1951 กลุ่มบริหารงานบุคคล
39 คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) ปรับปรุงครั้งที่ 2 73073 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
40 คู่มือ การจัดทำ จัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 87765 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/8 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th