[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   Contact
   แผนจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone)
ข้อมูล ณ จันทร์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน : IC3)
ข้อมูล ณ อังคาร ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูล ณ จันทร์ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์)
ข้อมูล ณ อังคาร ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(ครุภัณฑ์ดนตรีสากลและห้องนาฎศิลป์)
ข้อมูล ณ อังคาร ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
กำลังแสดงหน้าที่ 1/21 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th