[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
กลุ่มนิเทศน์ติดตามประเมินผล
ประชาสัมพันธ์การสอบ สพป.สข 2


ประชาสัมพันธ์การสอบ สพป.สข 2
         1. การสอบ NT ชั้น ป.3 วันที่ 9 มีนาคม 2559
         2. การสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ปลายภาคเรียนที่ 2 โดยใช้เครื่องมือจากสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.วันที่ 15 มีนาคม 2559
         3. การสอบโดยใช้ข้อสอบกลางจากสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ชั้น ป.2 สาระเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.4 และ ป.5 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชั้น ม.1 และ ม.2 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ วันที่ 15 มีนาคม 2559
          การดำเนินการสอบ การอ่าน ชั้น ป.1 และข้อสอบกลางโรงเรียนดำเนินการเอง รายละเอียด จะแจ้งเป็นหนังสือราชการอีกครั้ง

| เข้าชม : 1475 |
ผู้เขียน : ทวีรัตน์ เทพนะ นายทวีรัตน์ เทพนะ
เสาร์ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 4 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th