[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
รายการเอกสารทั้งหมด
ที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
กลุ่ม
ไฟล์แนบ
51 แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือไปปฎิบัติราชการต่างส่วนราชการผู้เบิก 993 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
52 หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีผู้มีสิทธิได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฎิบัติราชการ 1057 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
53 หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 1242 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
54 ใบสำคัญรับเงิน 1524 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
55 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล(แก้ไข) 1081 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
56 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 1522 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
57 การศึกษาบุตร 1415 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
58 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 1181 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
59 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 1141 กลุ่มอำนวยการ
60 คำขอกู้กองทุนสวัสดิการฯ 1311 กลุ่มอำนวยการ
  กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/6 ->
  << 1 2 3 4 5 6 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th