[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562


 1  หลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4"
2  หลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินการคลังและความผิดทางละเมิดของหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ"
รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6
3  หลักสูตร "เทคนิคในการกำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะในงานซื้อ งานจ้างทำของ งานจ้างก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
4  หลักสูตร "การบริหารสินทรัพย์" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
 

 

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 536 |
ผู้เขียน : ธัญรดี มุณีกุล
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th