[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตร \"การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายดเงินของหน่วยงานภาครัฐ\"


           ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ" วันที่  27  เมษายน  2562 เวลา  08:30 - 16:30  น. ณ ห้องธนาพูล  โรงแรมธรรมรินทร์ธนา  อ.เมือง  จ.ตรัง   โดยวิทยากร คุณกิตติมา  อังกินันท์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบสำนวน (นิติกรเชี่ยวชาญ) กรมบัญชีกลาง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้บริหาร  ผู้ควบคุมผู้มีอำนาจอนุมัติ  เจ้าหน้าที่การเงิน  ผู้ตรวจสอบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรมหาชน  รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณและเบิกจ่ายเงินจากคลัง มีหลักในการบริหารด้านการคลัง และสามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ 
           ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียน จำนวน  1,800  บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  29  มีนาคม  2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานการเงินและบัญชี  :  0 7520 1720,  0 7520 1731
 

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 529 |
ผู้เขียน : นางธัญรดี มุณีกุล
ศุกร์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th