[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสุตร TQA Criteria


            ด้วยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดโปรแกรมฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี  2562 หลักสูตร TQA criteria รุ่น 5 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และให้สามารถประยุกต์ฺใช้เกณฑ์ฯ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ
            เรียนเชิญผู้สนใจจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ระหว่างวันที่  20 - 22  มีนาคม  2562 โรงแรมเซ็นทารา (หาดใหญ่)
 

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 418 |
ผู้เขียน : นางธัญรดี มุณีกุล
พุธ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th