[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว21/2560 และหลักเกณฑ์การพัฒนาฯ ว22/2560 และการใช้ Logbook Teacher สำหรับครูชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ


          ด้วยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  9  แห่ง จัดทำโครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว21/2560 และหลักเกณฑ์การพัฒนาฯ ว22/2560 และการใช้ Logbook Teacher สำหรับครูชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ" จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนข้าราชการครูผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ค่าลงทะเบียนคนละ  500  บาท  สำหรับกำหนดวันประชุมฯ และรายละเอียดอื่นตามเอกสารที่แนบ

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 822 |
ผู้เขียน : ธัญรดี มุณีกุล
อังคาร ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th