[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ป ประจำปี 2562


           สพฐ. รับแจ้งจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของซีมีโอ (ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้ทุนฝึกอบรม ประจำปี  2562 แก่ประเทศไทย หลักสูตร Environmental Education for Sustainable Development (Offive of Climate Education) จำนวน  1  คน ผู้สนใจและมีคุณสมบัติและได้รับคัดเลือก ส่งรายงานผลการคัดเลือกและใบสมัครช่องทางที่กำหนด พร้อมส่งเอกสารต้นฉบับไปยัง สพฐ. ภายในวันที่  15  พฤษภาคม  2562
           ขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ทราบด้วย

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 241 |
ผู้เขียน : นางธัญรดี มุณีกุล
จันทร์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th