[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ


 1.  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 6
      ่มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ได้ตำลงความร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 6 ให้แก่ผู้สนใจ ค่าลงทะเบียน คนละ  4,000  บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณกฤษฎา  ศรีสว่าง  06 2901 3254
 2.  โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเซียนแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน ประจำปี  2562
      สพฐ. ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกสำหรับการศกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ประจำปี  2562 ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่  2  กันยายน - 30  พฤศจิกายน  2562 จัดส่งใบสมัครภายในวันที่  12  กรกฎาคม  2562

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 277 |
ผู้เขียน : นางธัญรดี มุณีกุล
ศุกร์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th