[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563


           ด้วย สพฐ. และ ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยฯ คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการคัดเลือกข้าราชการครู เพื่อเข้าร่วมโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.  2563 ณ วัดไทย ในต่างประเทศ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่ผู้สมัครซึ่งเป็นครูสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี  สาขาการศึกษาปฐมวัย  สาขาประถมศึกษา และสาขามัธยมศึกษา (เอกวิชาภาษาไทย  เอกปฐมวัย  เอกประถมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยไม่ถือเป็นวันลาและต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวตลอดระยะเวลา  
           เสนอชื่อพร้อมหลักฐานไปยังศูนย์ส่งเสริมการสอนฯ ภายในวันที่  14  มกราคม  2563  อนึ่ง สพฐ. เห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าสมัครเฉพาะโครงการภาคฤดูร้อน เท่านั้น  รายละเอียดอื่นตามเอกสารดังแนบ

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 251 |
ผู้เขียน : นางธัญรดี มุณีกุล
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th