[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
9 คน
สถิติเดือนนี้
1112 คน
สถิติปีนี้
8191 คน
สถิติทั้งหมด
51165 คน
ส่งผลงานวิจัย        ชื่องานวิจัย  ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

        ชื่อผู้วิจัย   จุฑารัตน์ หิ้งทอง
        หน่วยงาน   สพป.ชลบุรี เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2560

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 4 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

        ชื่อผู้วิจัย   ปิยพร หนูขาว เทอร์ราโด
        หน่วยงาน   สพป.ชลบุรี เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2559

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 3 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

        ชื่อผู้วิจัย   จักรพันธ์ นาทองไชย
        หน่วยงาน   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 4 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

        ชื่อผู้วิจัย   จักรพันธ์ นาทองไชย
        หน่วยงาน   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 6 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

        ชื่อผู้วิจัย   จักรพันธ์ นาทองไชย
        หน่วยงาน   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2559

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 4 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การบูรณาการการอ่าน ค่านิยมหลัก การคิดคำนวณ สู่การแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ ทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

        ชื่อผู้วิจัย   จักรพันธ์ นาทองไชย
        หน่วยงาน   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2559

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 3 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดินและการใช้ประโยชน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

        ชื่อผู้วิจัย   วษุนี วรรณลือชา
        หน่วยงาน   สพป.กาญจนบุรี เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2558

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 6 | แชร์  |
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/42 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883