[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
16 คน
สถิติเดือนนี้
1083 คน
สถิติปีนี้
15208 คน
สถิติทั้งหมด
41725 คน
ส่งผลงานวิจัย        ชื่องานวิจัย  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

        ชื่อผู้วิจัย   นายยุทธนา กองโค
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 463 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษการวาดภาพไทยเอกรงค์

        ชื่อผู้วิจัย   ลภาวัน บัวเทศ
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2560

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 268 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการวาดภาพลายไทย

        ชื่อผู้วิจัย   ลภาวัน บัวเทศ
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 339 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

        ชื่อผู้วิจัย   พนิดา วิลัยเลิศ
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2558

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 218 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การแต่งคำประพันธ์ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

        ชื่อผู้วิจัย   พนิดา วิลัยเลิศ
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 199 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

        ชื่อผู้วิจัย   นายฐภัทรสกรรจ์ ปุญญธรพัฒนะกุล
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2560

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 138 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์​เรื่องจำนวนเต็ม​โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นม​ัธยมศึกษาปีที่1

        ชื่อผู้วิจัย   เนาวรัตน์​ จันทนา​
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2561&

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 275 | แชร์  |
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/32 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883