[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
12 คน
สถิติเดือนนี้
231 คน
สถิติปีนี้
15541 คน
สถิติทั้งหมด
42058 คน
   ส่งผลงานวิจัย
ระบุคำค้นหา  
   ชื่องานวิจัย

การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง ของโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

 ชื่อผู้วิจัย

ธนเสฏฐ สุภากาศ
 หน่วยงาน สพป.เชียงราย เขต 3    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 1015 

 ชื่องานวิจัย

การสร้างวินัยเชิงบวก เพื่อพัฒนานักเรียนในรายวิชาการตลาดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

 ชื่อผู้วิจัย

ศศิเพ็ญ คงสุข
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 165 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทยเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองวิทยาคม โดยใช้โปรแกรมพิมพ์ดีดสำเร็จรูปออนไลน์

 ชื่อผู้วิจัย

ศศิเพ็ญ คงสุข
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2560
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 173 

 ชื่องานวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม เรื่อง นักเรียนไม่ส่งงานในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค

 ชื่อผู้วิจัย

ศศิเพ็ญ คงสุข
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2559
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 150 

 ชื่องานวิจัย

เจตคติที่มีต่อตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/4

 ชื่อผู้วิจัย

นายนิพัทธ์ กิติพัฒน์มนตรี
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2560
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 619 

 ชื่องานวิจัย

เจตคติที่มีต่อตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

 ชื่อผู้วิจัย

นิพัทธ์ กิติพัฒน์มนตรี
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2560
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 187 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โดยการจัดการเรียนรู้แบบจับคู่

 ชื่อผู้วิจัย

ฤทัยรัตน์ ไทยเลิศ
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2560
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 717 
จำนวน 32 หน้า<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883