[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
12 คน
สถิติเดือนนี้
231 คน
สถิติปีนี้
15541 คน
สถิติทั้งหมด
42058 คน
   ส่งผลงานวิจัย
ระบุคำค้นหา  
   ชื่องานวิจัย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

 ชื่อผู้วิจัย

นายยุทธนา กองโค
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2561
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 466 

 ชื่องานวิจัย

การส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษการวาดภาพไทยเอกรงค์

 ชื่อผู้วิจัย

ลภาวัน บัวเทศ
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2560
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 269 

 ชื่องานวิจัย

การส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการวาดภาพลายไทย

 ชื่อผู้วิจัย

ลภาวัน บัวเทศ
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2561
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 340 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 ชื่อผู้วิจัย

พนิดา วิลัยเลิศ
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2558
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 219 

 ชื่องานวิจัย

การแต่งคำประพันธ์ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

 ชื่อผู้วิจัย

พนิดา วิลัยเลิศ
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2561
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 200 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

 ชื่อผู้วิจัย

นายฐภัทรสกรรจ์ ปุญญธรพัฒนะกุล
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2560
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 139 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์​เรื่องจำนวนเต็ม​โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นม​ัธยมศึกษาปีที่1

 ชื่อผู้วิจัย

เนาวรัตน์​ จันทนา​
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2561&
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 280 
จำนวน 32 หน้า<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883