[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ผอ.สพป.สข. 2
เลขาธิการ กพฐ.

นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
ผอ.สพป.สงขลา เขต 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกสารความรู้. ข่าว ปชส. ก.ต.ป.น. คุรุสภาเขตฯ ปฏิทิน e-form
รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2
สมาชิกทั้งหมด 92
หน่วยงานภายใน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งค์น่าสนใจ


  
สถิติการใช้งาน
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
4 คน
สถิติเดือนนี้
7368 คน
สถิติปีนี้
15424 คน
สถิติทั้งหมด
109124 คน

สารสนเทศและระบบงาน สพป.สงขลา เขต 2

ภาพกิจกรรม แหล่งรวบรวมภาพการจัดกิจกรรม สพป.สงขลา เขต 2


     คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมปฏิบัติการร่วมกับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับ...


     วันที่ 22 มกราคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นท...


     วันที่ 20 มกราคม 2560 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายอุทัย กาญจนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต...
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สงขลา เขต 2
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว.....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการ.....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2560.....อ่านต่อ
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมให.....อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา หลักสูตร และรณรงค์การใ.....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษ.....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ.....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.25.....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม.....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์.....อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สพป.สงขลา เขต 2
ขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป 1 ก (พิเศษ).....อ่านต่อ
ประกาศขายทอดตลาดอาคารโรงเรียนวัดคลองแห .....อ่านต่อ
ประกวดราคาสื่อระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบปฎิบัติการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.....อ่านต่อ
หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษา แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

สาระดีๆจาก สพป.สข.2


   
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th