[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567
สพป.สงขลา เขต 2

ดูรายละเอียด
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567
โรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต 2
ที่ โรงเรียน อำเภอ แผนบริหาร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 โรงเรียนวัดควนเนียง หาดใหญ่
2 โรงเรียนบ้านไร่ หาดใหญ่
3 โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 หาดใหญ่
4 โรงเรียนบ้านคลองปอม หาดใหญ่
5 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม หาดใหญ่
6 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม หาดใหญ่
7 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง หาดใหญ่
8 โรงเรียนบ้านทุ่งงาย หาดใหญ่
9 โรงเรียนบ้านโปะหมอ หาดใหญ่
10 โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา หาดใหญ่
11 โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) หาดใหญ่
12 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย หาดใหญ่
13 โรงเรียนวัดเขากลอย หาดใหญ่
14 โรงเรียนวัดพรุเตาะ หาดใหญ่
15 โรงเรียนวัดท่านางหอม หาดใหญ่
16 โรงเรียนวัดแม่เตย หาดใหญ่
17 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา หาดใหญ่
18 โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง หาดใหญ่
19 โรงเรียนวัดท่าข้าม หาดใหญ่
20 โรงเรียนวัดศีรษะคีรี หาดใหญ่
21 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ หาดใหญ่
22 โรงเรียนวัดคลองแห หาดใหญ่
23 โรงเรียนวัดดอน หาดใหญ่
24 โรงเรียนบ้านเกาะนก หาดใหญ่
25 โรงเรียนบ้านควน. หาดใหญ่
26 โรงเรียนวัดบางลึก หาดใหญ่
27 โรงเรียนบ้านใต้ หาดใหญ่
28 โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ หาดใหญ่
29 โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้า หาดใหญ่
30 โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย หาดใหญ่
31 โรงเรียนบ้านเกาะหมี หาดใหญ่
32 โรงเรียนวัดควนลัง หาดใหญ่
33 โรงเรียนบ้านท่าไทร หาดใหญ่
34 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์ หาดใหญ่
35 โรงเรียนวัดท่าแซ หาดใหญ่
36 โรงเรียนบ้านวังหรัง หาดใหญ่
37 โรงเรียนบ้านบางแฟบ หาดใหญ่
38 โรงเรียนบ้านบึงพิชัย หาดใหญ่
39 โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ หาดใหญ่
40 โรงเรียนวัดหูแร่ หาดใหญ่
41 โรงเรียนบ้านวังพา หาดใหญ่
42 โรงเรียนวัดม่วงค่อม หาดใหญ่
43 โรงเรียนบ้านฉลุง หาดใหญ่
44 โรงเรียนบ้านนาแสน หาดใหญ่
45 โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ หาดใหญ่
46 โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย หาดใหญ่
47 โรงเรียนบ้านหินผุด หาดใหญ่
48 โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา หาดใหญ่
49 โรงเรียนรักเมืองไทย 6 บ้านโตนงาช้าง (เผียนประชาอุปถัมภ์) หาดใหญ่
50 โรงเรียนวัดคูหาใน(พระครูยอดอุปถัมภ์) หาดใหญ่
51 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ รัตภูมิ
52 โรงเรียนวัดจังโหลน รัตภูมิ
53 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย รัตภูมิ
54 โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ รัตภูมิ
55 โรงเรียนบ้านม่วง รัตภูมิ
56 โรงเรียนบ้านควนขัน รัตภูมิ
57 โรงเรียนบ้านพรุพ้อ รัตภูมิ
58 โรงเรียนสํานักสงฆ์ศรีวิชัย รัตภูมิ
59 โรงเรียนบ้านกําแพงเพชร รัตภูมิ
60 โรงเรียนวัดทุ่งคา รัตภูมิ
61 โรงเรียนบ้านชายคลอง รัตภูมิ
62 โรงเรียนวัดเจริญภูผา รัตภูมิ
63 โรงเรียนบ้านลานควาย รัตภูมิ
64 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง รัตภูมิ
65 โรงเรียนบ้านปลายละหาน รัตภูมิ
66 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต รัตภูมิ
67 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง รัตภูมิ
68 โรงเรียนบ้านคลองกั่ว รัตภูมิ
69 โรงเรียนบ้านเขาพระ รัตภูมิ
70 โรงเรียนบ้านควนสะตอ รัตภูมิ
71 โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน รัตภูมิ
72 โรงเรียนบ้านควนดินแดง รัตภูมิ
73 โรงเรียนบ้านนาลึก รัตภูมิ
74 โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง รัตภูมิ
75 โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ รัตภูมิ
76 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ รัตภูมิ
77 โรงเรียนบ้านห้วยโอน รัตภูมิ
78 โรงเรียนวัดรัตนวราราม รัตภูมิ
79 โรงเรียนบ้านควนนา รัตภูมิ
80 โรงเรียนบ้านคลองต่อ รัตภูมิ
81 โรงเรียนวัดคงคาวดี ควนเนียง
82 โรงเรียนบ้านควนเนียง. ควนเนียง
83 โรงเรียนวัดโพธิธรรมราม ควนเนียง
84 โรงเรียนบ้านยางงาม ควนเนียง
85 โรงเรียนบ้านควนเนียงใน ควนเนียง
86 โรงเรียนบ้านหนองปลิง ควนเนียง
87 โรงเรียนบ้านควนโส ควนเนียง
88 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ควนเนียง
89 โรงเรียนบ้านบ่อหว้า ควนเนียง
90 โรงเรียนบ้านหัวปาบ ควนเนียง
91 โรงเรียนบ้านกรอบ ควนเนียง
92 โรงเรียนวัดท่าหยี ควนเนียง
93 โรงเรียนบ้านหัวไทร ควนเนียง
94 โรงเรียนวัดปากจ่า ควนเนียง
95 โรงเรียนวัดบางทีง ควนเนียง
96 โรงเรียนบ้านบางเหรียง ควนเนียง
97 โรงเรียนบ้านคลองคล้า ควนเนียง
98 โรงเรียนบ้านโคกเมือง ควนเนียง
99 โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ ควนเนียง
100 โรงเรียนบ้านคลองช้าง ควนเนียง
101 โรงเรียนบ้านหน้าควน. ควนเนียง
102 โรงเรียนบ้านบางกลํ่า บางกล่ำ
103 โรงเรียนวัดท่าช้าง บางกล่ำ
104 โรงเรียนวัดนารังนก บางกล่ำ
105 โรงเรียนบ้านยวนยาง บางกล่ำ
106 โรงเรียนบ้านหนองม่วง บางกล่ำ
107 โรงเรียนบ้านโคกเมา บางกล่ำ
108 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(เรียงราษฎร์อุทิศ 2) บางกล่ำ
109 โรงเรียนวัดเนินพิชัย บางกล่ำ
110 โรงเรียนบ้านป่ายาง บางกล่ำ
111 โรงเรียนบ้านยางงาม บางกล่ำ
112 โรงเรียนบ้านดินลาน บางกล่ำ
113 โรงเรียนบ้านหาร บางกล่ำ
114 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ คลองหอยโข่ง
115 โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
116 โรงเรียนวัดเลียบ คลองหอยโข่ง
117 โรงเรียนบ้านต้นส้าน คลองหอยโข่ง
118 โรงเรียนบ้านควนกบ คลองหอยโข่ง
119 โรงเรียนบ้านเก่าร้าง คลองหอยโข่ง
120 โรงเรียนวัดโคกม่วง คลองหอยโข่ง
121 โรงเรียนบ้านปลักคล้า คลองหอยโข่ง
122 โรงเรียนวัดปรางแก้ว คลองหอยโข่ง
123 โรงเรียนบ้านโคกพยอม คลองหอยโข่ง
124 โรงเรียนวัดโคกเหรียง คลองหอยโข่ง
125 โรงเรียนวัดบางศาลา คลองหอยโข่ง
กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 -> << 1 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th